Selecteer een pagina

Gevolgen Coronamaatregelen

– Update 15 juli 2021 –

Alle workshops uit het aanbod kunnen worden geboekt. Belangrijk is dat er voldoende afstand wordt gehouden tussen de deelnemers. Te reserveren ruimtes zullen dus ruim zijn om op deze wijze aan de richtlijnen te kunnen voldoen.

– Update 9 december 2020 –

Op dit moment zijn alle evenementen verboden. De aard van de meeste offline activiteiten van IntoTheMirror maken het onder de huidige regels niet mogelijk om door te gaan. Hierdoor kun je alleen de online activiteiten van IntoTheMirror boeken en ervaren.

Voor reserveringen na de huidige “semi”-lockdown: Bij het boeken en uitvoeren van real life games wordt rekening gehouden met de coronamaatregelen. Graag vertellen we je waarmee je rekening moet houden. 

Reserveren

Standaard annuleringsvoorwaarden

Op bevestigde reserveringen zijn de normale annuleringsvoorwaarden van toepassing zoals beschreven in de algemene voorwaarden zolang de overheid geen aanvullende beperkende maatregelen oplegt.

Hieronder vind je aanvulling op de algemene voorwaarden  in verband met de coronamaatregelen.

Aanbod

Vanaf een onbekend moment worden aangeboden met in achtneming van de 1,5 meter tussen de deelnemers ouder dan 12 jaar en tussen deelnemers jonger dan 12 en de spelbegeleiding.

Coulance Corona gevallen

Deelnemers die besmet zijn met corona of in thuisquarantaine zitten vanwege zieke huisgeno(o)t(en), mogen niet deelnemen aan een real life game. Indien de overeenkomst was gebaseerd op een deelnemersaantal, dan wordt het deel van deelnamegeld dat rechtstreeks betrekking had op de game zelf, achteraf gecrediteerd en terugbetaald. Diensten afgenomen bij derden, zoals locatie- en cateringkosten, worden echter niet gerestitueerd.

Indien de overeenkomst was gebaseerd op een deelnemersaantal, hou dan rekening met het minimaal aantal deelnemers dat nodig is voor de game. Dit staat per game op de website vermeld. Het verschuldigde bedrag voor de game is tenminste het minimum aantal deelnemers maal de deelnemersprijs.

Invloed aankondiging nieuwe beperkende maatregelen

Als de overheid nieuwe maatregelen treft waardoor het niet meer mogelijk is de game uit te voeren zoals initieel is aangeboden, dan heb je recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag.

Het niet mogelijk uit kunnen voeren heeft betrekking op datum, locatie, aantal deelnemers en de toepassing van hygiene regels op het spelconcept. In eerste instantie zal, in overleg, onderzocht worden wat nog wel mogelijk is met enkele aanpassingen. Echter, als de aard van de originele overeenkomst daarmee geen recht meer wordt gedaan, zal dit als niet meer mogelijk worden beschouwd.

Als het voornemen is om de game in de toekomst alsnog te laten plaatsvinden, maar met een lager deelnemersaantal, dan zal het verschil te zijner tijd worden gecrediteerd en worden terugbetaald. Hou hierbij rekening met het minimum aantal deelnemers van een game.

Deelnemen

Toepassen coronamaatregelen

Tijdens deelname worden de coronamaatregelen toegepast zoals voorgeschreven door het RIVM. Dit kan van invloed zijn op de gewenste locatie: om grotere groepen te kunnen laten spelen dienen grotere ruimtes te worden afgehuurd. De kosten voor zaalhuur kunnen daardoor hoger uitvallen.
 
 

Invloed maatregelen op de ervaring

Daarnaast zijn de hygiene maatregelen en de 1,5 meter afstand van invloed op de spelbeleving. Gestreefd wordt om dit tot een minimum te beperken.
 
 

Opvolgen aanwijzingen

Belangrijk is om de aanwijzingen van de spelbegeleider hierover nauwgezet te volgen. De spelbegeleider behoudt zich het recht voor om de game voortijdig af te breken als deelnemers of personeel in gevaar worden gebracht door het niet opvolgen hiervan.