Selecteer een pagina

Roos van Leary

De Roos van Leary, ontwikkeld door Timothy Leary, is een communicatiemodel dat is voortgekomen uit een psychologisch onderzoek naar de werking van gedrag. De Roos van Leary gaat ervan uit dat gedrag, gedrag oproept. Met andere woorden; de Roos gaat uit van actie en reactie, oorzaak en gevolg, zenden en ontvangen. De grote verdienste van de Roos van Leary ligt in het feit dat de Roos laat zien:

  • welk gedrag door welk gedrag wordt opgeroepen en
  • hoe gedrag te beïnvloeden is.

Een groot misverstand over de Roos van Leary is dat sommigen stellen dat de Roos van Leary mensen wil typeren ofwel wil karakteriseren. Dit is niet het geval.

De Roos van Leary wil namelijk gedrag typeren en de werking van dat gedrag op anderen verduidelijken. Het gaat bij de Roos van Leary dus over de interactie tussen mensen; niet over hoe mensen qua karakter zijn.

Het meeste invloed heb je op je eigen gedrag. Als je daar inzicht in hebt en dat kunt sturen, dan kan de ander ook veranderen.

De Roos bestaat uit:

  1. Boven en onder (dominant en volgend) – Verticaal
  2. Links en rechts (tegen en samen of taakgericht en mensgericht) – Horizontaal

Gedrag dat horizontaal tegenover elkaar ligt, roept elkaar op en lokt elkaar uit. Gedrag dat verticaal tegenover elkaar ligt versterkt elkaar. Door tegenover het gedrag te gaan staan (horizontaal of verticaal) kun je invloed uitoefenen. 

Beinvloed anderen, begin bij jezelf

Samenvatting

Beinvloed anderen, begin bij jezelf‘Zo ben ik nu eenmaal! Veel mensen denken dat hun gedrag een vast gegeven is. Niets is minder waar. Dit boek laat zien hoe je bewust kunt kiezen voor het meest effectieve gedrag, zodat u uw doelen beter bereikt. Met het interactiemodel van Leary leer je inzicht te krijgen in communicatieprocessen. De Roos van Leary is een schematische weergave van verschillende gedragsmogelijkheden en de uitwerking daarvan op anderen. Met veel oefeningen leer je voor bepaald gedrag te kiezen. Zo kun je elke situatie beheersen en krijgen wat je wilt, terwijl je toch de ander in zijn waarde laat. Dit praktische model kun je toepassen op allerlei dagelijks voorkomende situaties, of het nu gaat om een moeizaam werkoverleg, een zakelijk conflict of ruzie over de vakantiebestemming. Gewoon een kwestie van kiezen. Bert van Dijk (1952) is trainer, coach en bedrijfsadviseur. Hij is sinds 1997 verbonden aan Schouten & Nelissen. Zijn specialismen zijn: leiderschap & management, timemanagement en de Roos van Leary. Bij Thema publiceerde hij inmiddels meer dan 10 boeken waaonder ‘De mythe van-serie’ over irrationele gedachten en de RET, ‘Bereiken wat je wilt’ en ‘Het grote beinvloedingsspel’ (samen met Fenno Moes).
 
Auteur: Bert van Dijk
Uitgever: Uitgeverij Thema