Home » Over IntoTheMirror » Inzichten in Larp » Wat is larp?

Wat is Larp?

Live (action) Role-Playing’ (vroeger ‘LRP’ of ‘LaRP’ en nu ‘Larp’ of zelf 'Larpen') is een fenomeen, een medium, een hobby, een vorm van tijdverdrijf en voor sommigen een bron van inspiratie. We onderzoeken eerst wat de definitie van Larp kan zijn.

Definitie

‘Larp’ kent vele definities. Iedere Larp-organisatie heeft er wel één.

‘Een Larp (Live Action Role-Playing) of gewoon ‘levend rollenspel’ is in wezen een soort improvisatie toneel zonder publiek; het draait erom om een personage te bouwen in (vaak) een fictieve wereld en dit personage incluis kostuum uit te spelen zonder vooraf geschreven script. De meeste mensen die Larp van krantenartikelen of tv kennen zullen ongetwijfeld het bekendst zijn met fantasy larps, die zich afspelen in werelden zoals je die ziet in de Lord of the Rings films, maar er zijn veel genres die allemaal enthousiast door larpers worden gespeeld.’

Een andere definitie is afkomstig van de algemene folder voor Malatië Adventures:

‘Larp is een improvisatie toneelspel (zonder publiek) met een thema waar opgaan in het verhaal centraal staat. Je verzint een rol voor jezelf: een personage met een achtergrond en eigen karaktertrekken. Alles kan, als het maar in het thema past waarin het avontuur zich afspeelt. Vervolgens reageer je vanuit je rol op de situaties die zich voordoen tijdens het avontuur. Om alles eerlijk te laten verlopen en in goede banen te leiden, zijn er enkele spelregels waaraan iedereen zich houdt.’

LARPEN: FANTASY HEROES

  3,5 uur        7-40

- teambuilding, creatief, samen op ontdekkingsreis, outdoor - 

Stap in de magische wereld van 'Fantasy Heroes' en beleef een uniek Larp-avontuur als één team in een betoverende fantasy werkelijkheid! Laat je creativiteit de vrije loop terwijl je bijzondere situaties trotseert waar woorden, magie en fysieke gevechten de sleutel zijn tot een onvergetelijke ontdekkingsreis. Durf met elkaar het onbekende aan te gaan in dit epische Larp-avontuur!

Meer info

Larp is een medium zoals een boek, theater, toneelstuk, film of televisieprogramma. Met Larp kan een verhaal worden verteld, een personage of alternatieve werkelijkheid worden beleefd of een puzzelplot worden opgelost. Daarnaast kan Larp als een vorm van kunst worden gezien: de deelnemers aan een Larp-evenement creëren gezamenlijk een beleving die hen emotioneel raakt.

‘Kunst: een subjectieve expressie van een mens die ofwel de verbeelding of gevoelens van de kunstenaar in een scheppende activiteit uit of een schepping is die bij de waarnemer een gevoel of verbeelding oproept, met als doel het voortbrengen van een origineel, zintuiglijk waarneembare (of anderszins voorstelbare) uiting of product met een bepaalde gevoelswaarde of voorstelling.’

De volgende definitie is op de professionele markt gericht. Er worden hier andere aspecten naar voren gebracht, zodat deze beter aansluiten bij de belevingswereld van de niet-Larper.

‘Larp (Live action Role-Playing) is een medium, zoals een boek of theater, waarbij de deelnemers zowel speler als elkaars publiek zijn. Aan de hand van spelregels en spelmechanismen spelen de deelnemers een rol waarmee samen een alternatieve werkelijkheid wordt verkend en de mogelijkheden, die deze spelwereld biedt, worden uitgeprobeerd. Het opgaan in de rol levert voor de deelnemers inzichten op in het eigen kunnen, in de medespelers of in het fenomeen dat met een verhaal wordt verteld. Deze inzichten leiden tot een verandering van gedrag, houding of denkwijze. Op een veilige, plezierige en ludieke wijze bewijst Larp met serieuze zaken om te kunnen gaan.’

Traditioneel Larp

De inzichten in het boek ‘Live action Role-Playing, het spel, het drama en de beleving’ zijn voor de traditionele Larper. De term ‘Traditioneel Larp’ is afkomstig van discussies die gevoerd zouden zijn tijdens Knudepunkt 2014, een jaarlijks Larp congres in Scandinavië. Men zocht daar naar een nieuwe term voor ‘Nordic Larp’, omdat hun Larp stijl inmiddels was overgenomen door landen in de gehele wereld. Iemand kwam met het voorstel ‘Progressive Larp’, om zo het experimentele, het continue zoeken naar vernieuwing door Larpers wereldwijd te omvatten. Dat betekent automatisch dat wat niet progressief is, per definitie ‘Traditional Larp’ moet zijn.

Een ander kenmerk van traditioneel Larp is dat de organisatoren en het spelsysteem en de spelwereld van het Larp evenement sterk beïnvloed zijn door table top roleplaying games. Hier staat vaak het spelsysteem voorop, gevolgd door de achtergrondwereld en het scenario. Zaken als interactief spel, personageontwikkeling en immersie krijgen minder aandacht.

Met de term ‘traditioneel’ wordt geen waardeoordeel uitgesproken over het type spel. Het merendeel van alle live role-playing evenementen die in Nederland de afgelopen vijfentwintig jaar zijn geproduceerd, valt onder de definitie van traditioneel Larp.

Larp ontleed

In één van de eerste Knudepunt boeken wordt melding gemaakt van een classificatie van type spel en type spelers: ‘The Three Way-model’ (Bøckman, 2003).

  • De Gamist is een deelnemer die waarde hecht aan het oplossen van het plot. Of als je organisator bent: het creëren van een plot. De uitdagingen kunnen tactische gevechten zijn, intellectuele mysteries, politieke spelletjes, e.d. De speler zal proberen het probleem op te lossen dat zij tegenkomt en de organisatie zal er naar streven om de uitdagingen eerlijk en oplosbaar te maken;
  • De Dramatist is een deelnemer die waarde hecht aan hoe goede ‘binnenspelse’ (‘in game’)acties een mooie verhaallijn creëren. Verschillende soorten verhalen kunnen daarbij tevredenheid opleveren, afhankelijk van de smaak van de deelnemer. Dat kan variëren van pulp tot geloofwaardig drama. Het eindresultaat is een goed verhaal met bijzondere momenten;
  • De Immersionist is een deelnemer die het belangrijk vindt om het leven van het personage te leven, en te voelen wat het personage zou voelen. Een Immersionist staat er op om binnenspelse gebeurtenissen te benaderen vanuit de spelwereld. De speler zal niet aan de regels morrelen om het personage of het plot te redden. Ook zal deze het laten om een detail uit de achtergrond van het personage aan te passen (zelfs wanneer het detail niet relevant is voor het spel) zodat het personage past in het spel. Een organisator van dit type doet zijn best om het scenario en de spelwereld zo geloofwaardig mogelijk te maken.

Om Larp echt te gaan begrijpen is verdiepen in theorieën over spel niet voldoende. Hiermee wordt alleen de kijk op Larp door de Gamist belicht. Ook die kanten van Larp zoals die worden beleefd door de Dramatist en de Immersionist, moeten worden bekeken. Er kan een verdieping plaatsvinden op de gebieden van theater, drama, vertelkunst, scenario schrijven etc. voor de Dramatist. De Immersionist kan rolinleving, sociologie, psychologie, historie en futurologie bestuderen.